Samarbejdspartner

Samarbejdspartner

Som frivillig forening er det hovedformålet – at hjælpe andre og via tilskud på den ene elle anden måde - er det afgørende at midlerne tilgår formålet.


Vi vil derfor være en del af dette såvel i foreningsregi men også via social økonomisk virksomhed.

UDPLUK- side 9Udvalgets visionVirkeliggørelse af visionen kræver opbygning af en stor og mangfoldig sektor af socialøkonomiske virksomheder.

En sektor hvor socialt innovative forretningsidéer føres ud i livet i virksomheder, som er bæredygtige i forhold til økonomi, mennesker og miljø.


En sektor, som spænder vidt og er en vedvarende kilde til inspiration og social forandring. Særligt i forhold til inklusion på arbejdsmarkedet og hvordan samfundets udsatte får et værdigt liv, men også i forhold til løsningen af andre sociale og
miljømæssige udfordringer samt til forebyggelse af sygdom og kriminalitet.

Frivilligcenter Langeland skriver:Samarbejde mellem virksomheder og foreninger

Hvad kan vi samarbejde om – og hvorfor?


I de seneste år er der kommet mere og mere fokus på samarbejde og partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Det kan fx være pengedonationer eller donationer af IT, kontorartikler eller møbler – men det kan også være virksomhedens medarbejdere, som bruger deres fritid eller arbejdstid på at hjælpe foreningen. Medarbejderne kan fx deltage i enkeltstående aktiviteter, hvor de deltager i et arrangement, hjælper med at male og renovere foreningens lokaler, arrangerer et virksomhedsbesøg eller afholder et kursus for foreningens frivillige. Medarbejderne kan også varetage løbende opgaver, hvor de i højere grad indgår i foreningens drift ved at hjælpe foreningen med IT, kommunikation og PR, fundraising, økonomisk og juridisk bistand eller ligefrem bliver lektiehjælpere eller deltager i værestedets daglige drift. (læs mere).

Aalborg kommune skriver:


Socialt ansvar er det nye sort

Vi har sat Frida Tarp i stævne til en snak om socialt ansvar, og hvordan virksomheder kombinerer det med rekruttering og branding.

Corporate Social Responsibility (CSR) har floreret i mange år. Langt de fleste virksomheder har taget stilling til deres grønne omdømme, indleder Frida vores snak. Nu ser vi i stigende grad, at virksomheder kigger bredere og arbejder med både deres grønne og sociale,

samfundsmæssige profil. 

(Læs mere).

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend