I den gode sags tjeneste
Frivillige

FRIVILLIGE

Vi tager på udflugter - Foredrag og meget mere.

Læs mere om:

Endagstur - Sjælland - Fyn - Jylland

Foredrag - Loppemarked - Cirkus Arena - og meget mere.

Vi har brug for dine varme hænder!

 

Den frivillige indsats er en forudsætning for, at foreningen fortsat kan hjælpe borgerne.


Vores frivillige har forskellige roller.


Vi har frivillige der :

• deltager i aktiviteter

• deltager i indsamlinger

• udfører administrativt arbejde


Fælles for alle vores frivillige er, at det er en indsats, der giver mening. Vi arbejder alle sammen hen imod samme mål, nemlig at flere får en mere meningsfuld tilværelse.

 

Giv en hjælpende hånd og bliv frivillig, ved at sende en mail til info@idengodesagstjeneste.dk

Vores frivillige skal mærke - at vi sætter pris på deres hjælp overfor andre. 


Derfor arbejder vi løbende på at gøre noget til gengæld. 


Vi har valg eksempelvis tirsdag - som en særlig dag.


Vi trækker lod om 5 x 2 biografoplelser og for at være med i lodtrækningen - skal du blot sende os dit svar på;


HVAD DAG ER DIN YNLIGSDAG


  • onsdag 
  • torsdag
  • tirsdag.
 
 
 
 

Hvad gør andre indenfor området

Vi skaber kontakt mellem organisationer og frivillige


Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde med mere end 9.000 jobopslag årligt fra frivillige foreninger og andre organisationer, der har frivillige aktiviteter. 


Vi arbejder for at vise bredden i det frivillige arbejde og inspirerer mennesker til at finde netop det frivillige arbejde, der matcher deres interesser og kompetencer. Derfor har vi meget få grænser for, hvem der må bruge frivilligjob.dk til at søge frivillige. Side om side med opslag fra traditionelle foreninger som Røde Kors, DGI og Det Danske Spejderkorps finder du opslag fra fx græsrodsorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og projekter, der er igangsat af offentlige institutioner.

Fonden for Socialt Ansvar arbejder med frivilligt socialt arbejde på mange niveauer.


Vi ved, at en forebyggende og bæredygtig indsats er den bedste investering for alle, og alt hvad vi gør bygger på tværgående samarbejder imellem den frivillige, private og offentlige sektor.

Fonden for Socialt Ansvar er en paraplyorganisation, der driver en række frivillige sociale indsatser, som alle svarer på nogle af samfundets alvorlige udfordringer. Vi træder til der, hvor det er nødvendigt og arbejder aktivt med FN’s Verdensmål, som vi gør til hverdagsmål.

Vi er i front, når det gælder arbejdet med social innovation og nye forretningsmodeller. Og i vores Rugekasse modner vi små organisationer og gør dem flyveklar til at skalere.  

Alle indsatser under Fonden for Socialt Ansvar har fælles administration. Det sikrer effektivitet og et højt professionelt niveau som gør, at vores frivillige ildsjæle kan gøre det, de brænder for. At hjælpe andre ganske gratis.

Pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar - FL § 17.59.22.10

Ansøgningsfrist 07. maj 2018

Formålet med ansøgningspuljen er, at støtte udbredelse af socialt ansvar i virksomheder med henblik på at få udsatte borgere i beskæftigelse. Puljen er på 14,3 mio. kr. og kan søges af virksomheder, organisationer og foreninger.

Som led i satspuljeaftalen for 2018 er der for perioden 2018-2021 afsat i alt 45 mio. kr. til udbredelse af virksomheders sociale ansvar. I denne ansøgningspulje udmeldes 14,3 mio. kr. for perioden 2018-2019.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende støtte- og udviklingscenter. Vores formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark og indsamle og formidle viden om civilsamfundet. 

CFSA bygger bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sektor på det sociale område.

Gennem vores arbejde:

  • sikrer vi let adgang til relevant, bred viden om frivilligheden, der kvalificerer udvikling og aktiv deltagelse på tværs af organisering og aktører samt giver forskere og medier relevant viden.
  • understøtter og fremmer vi et levende og alsidigt civilsamfund på velfærdsområdet, der er robust, kompetent og mangfoldigt.
  • sikrer vi et neutral og relevant mødested mellem alle aktører inden for frivilligområdet, offentlige institutioner, virksomheder, fonde mv.
  • er vi bredt anvendt som det centrale nationale videns- og udviklingscenter inden for frivillighed på velfærdsområdet med solid viden fra både praksis og forskning fra hele den frivillige arena.
  • bidrager vi med viden om det frivillige sociale område til politikudvikling i relevante departementer.

Hele vores eksistens hviler på tanken om at kunne tage ansvar for sig selv og andre. Derfor opfatter vi Corporate Social Responsibility (CSR) som en integreret del af vores forretningsmodel og vores måde at arbejde på.

SAMFUNDSANSVAR ER UDGANGSPUNKTET FOR VORES VIRKEDet er her, vi har vores historiske rødder, og det er de værdier, der den dag i dag er grundstenen i vores arbejde. 

Indirekte via vores rolle som hovedejer af Tryg. Som investor, der gennem langsigtede investeringer skal sikre, at formuen også i fremtiden kommer mange i Danmark til gode. Og direkte via TrygFonden, der som en selvstændig almennyttig enhed anvender godt en halv milliard kroner årligt til aktiviteter, der øger trygheden i Danmark.




29/01-2020


Vestjyderne er Danmarksmestre i frivilligt arbejde.


Læs mere.



























Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend